Sở Xây dựng Đà Nẵng rà soát các điểm ngập úng

Sở Xây dựng Đà Nẵng rà soát các điểm ngập úng. Ảnh: TT
Sở Xây dựng Đà Nẵng rà soát các điểm ngập úng. Ảnh: TT
Sở Xây dựng Đà Nẵng rà soát các điểm ngập úng. Ảnh: TT
Lên top