Sở Xây dựng Đà Nẵng đề xuất thu hồi nhà biểu diễn đa năng

Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng được bán không thông qua đấu giá dù là tài sản công. Ảnh: TT
Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng được bán không thông qua đấu giá dù là tài sản công. Ảnh: TT
Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng được bán không thông qua đấu giá dù là tài sản công. Ảnh: TT
Lên top