Sở VHTT Hà Nội: Hoa “lạ” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là hoa tóc tiên

Đây là công trình văn hóa chào đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, mô phỏng những bông hoa tóc tiên. Sở VHTT sẽ điều chỉnh để công trình nâng cao chất lượng  thẩm mỹ hơn. Ảnh theo Zing.
Đây là công trình văn hóa chào đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, mô phỏng những bông hoa tóc tiên. Sở VHTT sẽ điều chỉnh để công trình nâng cao chất lượng thẩm mỹ hơn. Ảnh theo Zing.
Đây là công trình văn hóa chào đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, mô phỏng những bông hoa tóc tiên. Sở VHTT sẽ điều chỉnh để công trình nâng cao chất lượng thẩm mỹ hơn. Ảnh theo Zing.
Lên top