Sợ trường sập, nhà trường “treo” biển cấm!

Sợ sập, nhà trường phải đặt biển "cấm". Ảnh: HT
Sợ sập, nhà trường phải đặt biển "cấm". Ảnh: HT
Sợ sập, nhà trường phải đặt biển "cấm". Ảnh: HT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM