Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng xin miễn phạt Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top