Số tiền điện tăng hơn 33 lần: Điện lực Quảng Bình nói do ghi nhầm

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình xử lý sự cố trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình xử lý sự cố trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình xử lý sự cố trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top