Sở Thông tin - Truyền thông Hải Phòng diễn tập đảm bảo phòng thủ năm 2017

Diễn tập đảm bảo khu vực phòng thủ sở Thông tin truyền thông Hải Phòng năm 2017
Diễn tập đảm bảo khu vực phòng thủ sở Thông tin truyền thông Hải Phòng năm 2017
Diễn tập đảm bảo khu vực phòng thủ sở Thông tin truyền thông Hải Phòng năm 2017

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top