Sơ tán người dân ở Trà Leng trước khi bão số 10 đổ bộ

Người dân Trà Leng được di dời đến nơi ở an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Trà Leng được di dời đến nơi ở an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Trà Leng được di dời đến nơi ở an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top