Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng "bối rối" với cụm từ "ruộng bậc thang"

Việc san gạt, cải tạo mặt bằng để làm vườn trồng hoa quả, rau củ phổ biến ở Đà Lạt. Tuy vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tỏ ra "bối rối" trước cụm từ "ruộng bậc thang". Ảnh: Nhiệt Băng
Việc san gạt, cải tạo mặt bằng để làm vườn trồng hoa quả, rau củ phổ biến ở Đà Lạt. Tuy vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tỏ ra "bối rối" trước cụm từ "ruộng bậc thang". Ảnh: Nhiệt Băng
Việc san gạt, cải tạo mặt bằng để làm vườn trồng hoa quả, rau củ phổ biến ở Đà Lạt. Tuy vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tỏ ra "bối rối" trước cụm từ "ruộng bậc thang". Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top