Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh: Chưa đấu nối kiểm tra xả thải tự động của Formosa

Lên top