Sở Tài nguyên môi trường Lâm Đồng đề xuất khiển trách 3 cán bộ

Vườn hoa TP Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại Lâm Đồng. Ảnh: H.Đ
Vườn hoa TP Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại Lâm Đồng. Ảnh: H.Đ
Vườn hoa TP Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại Lâm Đồng. Ảnh: H.Đ
Lên top