"So sánh nghỉ Tết và nghỉ dịch là không hợp lí"

Lên top