Số phận "lận đận" của 2 bia đá cổ được tìm thấy tại Hải Phòng

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh - Trưởng nhóm nghiên cứu độc lập đang thuyết trình tại tọa đàm sáng 28.5. Ảnh: MC
Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh - Trưởng nhóm nghiên cứu độc lập đang thuyết trình tại tọa đàm sáng 28.5. Ảnh: MC
Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh - Trưởng nhóm nghiên cứu độc lập đang thuyết trình tại tọa đàm sáng 28.5. Ảnh: MC
Lên top