Số phận bãi cọc cổ ở Quảng Ninh từng được cho là liên quan đến trận Bạch Đằng 1288

Bãi cọc cổ đầm Lải, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Ảnh: Tư liệu
Bãi cọc cổ đầm Lải, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Ảnh: Tư liệu
Bãi cọc cổ đầm Lải, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Ảnh: Tư liệu
Lên top