Sợ ô nhiễm, dân phản đối xây đài hóa thân hoàn vũ sát khu dân cư

Người dân phường Nam Sơn tập trung tại khu vưc dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức để ngăn cản không cho chủ đầu tư khởi công. Ảnh: NT
Người dân phường Nam Sơn tập trung tại khu vưc dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức để ngăn cản không cho chủ đầu tư khởi công. Ảnh: NT
Người dân phường Nam Sơn tập trung tại khu vưc dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức để ngăn cản không cho chủ đầu tư khởi công. Ảnh: NT
Lên top