Sở NNPTNT Thanh Hoá có giám đốc mới sau 3 tháng kể từ vụ bổ nhiệm cán bộ sai quy định

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Lê Đức Giang. Ảnh: Lam Giang
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Lê Đức Giang. Ảnh: Lam Giang
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (phải) trao quyết định cho ông Lê Đức Giang. Ảnh: Lam Giang
Lên top