Số người chết vì tai nạn giao thông bình quân ngày tăng 40%