Số lượng lợn chết trong trại bị ngập lụt ở Thanh Hóa tăng lên 6.000 con

Chỉ còn khoảng 300 con lợn còn sống.
Chỉ còn khoảng 300 con lợn còn sống.