Số lượng lợn chết trong trại bị ngập lụt ở Thanh Hóa tăng lên 6.000 con

Chỉ còn khoảng 300 con lợn còn sống.
Chỉ còn khoảng 300 con lợn còn sống.
Chỉ còn khoảng 300 con lợn còn sống.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM