Sổ liên lạc điện tử: Thu tiền thì đắt, miễn phí thì... dở

Hệ thống sổ liên lạc điện tử của một trường trên địa bàn Hà Nội gửi thông tin liên quan của học sinh đến số điện thoại của phụ huynh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hệ thống sổ liên lạc điện tử của một trường trên địa bàn Hà Nội gửi thông tin liên quan của học sinh đến số điện thoại của phụ huynh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hệ thống sổ liên lạc điện tử của một trường trên địa bàn Hà Nội gửi thông tin liên quan của học sinh đến số điện thoại của phụ huynh. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top