Sổ liên lạc điện tử - hình thức lạm thu công khai?

Dù mới được đưa vào áp dụng nhưng sổ liên lạc điện tử cũng đã bộc lộ không ít bất cập. (Ảnh minh hoạ)
Dù mới được đưa vào áp dụng nhưng sổ liên lạc điện tử cũng đã bộc lộ không ít bất cập. (Ảnh minh hoạ)
Dù mới được đưa vào áp dụng nhưng sổ liên lạc điện tử cũng đã bộc lộ không ít bất cập. (Ảnh minh hoạ)
Lên top