Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Số hóa nhân chứng, tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa