Số hóa đăng kiểm ôtô để quản lý chặt phương tiện lưu thông

Một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: GH
Một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: GH
Một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: GH
Lên top