Sổ hộ khẩu không có ngày sinh có được làm thẻ CCCD gắn chíp không?

Giấy tờ hợp lệ cần có đủ ngày thang năm sinh mới được làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Hải Nguyễn
Giấy tờ hợp lệ cần có đủ ngày thang năm sinh mới được làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Hải Nguyễn
Giấy tờ hợp lệ cần có đủ ngày thang năm sinh mới được làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top