Số hộ dân tăng bất thường quanh hai nhà máy thép, Đà Nẵng tiến hành thanh tra

Đà Nẵng quyết định cho đóng cửa hai nhà máy thép thay vì di dời dân vì vấn đề tái định cư quá lớn.
Đà Nẵng quyết định cho đóng cửa hai nhà máy thép thay vì di dời dân vì vấn đề tái định cư quá lớn.
Đà Nẵng quyết định cho đóng cửa hai nhà máy thép thay vì di dời dân vì vấn đề tái định cư quá lớn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM