Sở GTVT TPHCM chuẩn bị phương án kích hoạt lại 16 chốt kiểm soát dịch

Một chốt kiểm soát dịch tại ở cầu Vĩnh Bình (quận Thủ Đức nay là Thành phố Thủ Đức, TPHCM) hồi đầu tháng 4.2020.  Ảnh: Anh Nhàn
Một chốt kiểm soát dịch tại ở cầu Vĩnh Bình (quận Thủ Đức nay là Thành phố Thủ Đức, TPHCM) hồi đầu tháng 4.2020. Ảnh: Anh Nhàn
Một chốt kiểm soát dịch tại ở cầu Vĩnh Bình (quận Thủ Đức nay là Thành phố Thủ Đức, TPHCM) hồi đầu tháng 4.2020. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top