Sở GTVT Hà Nội: Không để hành khách đi xe tự khai báo thông tin cá nhân

Kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh GT
Kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh GT
Kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh GT
Lên top