Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho “shipper” hoạt động trở lại

Shipper muốn hoạt động phải đáp ứng 3 điều kiện. Ảnh LĐ
Shipper muốn hoạt động phải đáp ứng 3 điều kiện. Ảnh LĐ
Shipper muốn hoạt động phải đáp ứng 3 điều kiện. Ảnh LĐ
Lên top