Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

Thi lớp 10 tại TPHCM - ảnh Kim Đồng
Thi lớp 10 tại TPHCM - ảnh Kim Đồng
Thi lớp 10 tại TPHCM - ảnh Kim Đồng