Sở GDĐT Kiên Giang đính chính thông tin cho học sinh Phú Quốc nghỉ học

Lên top