Sở GDĐT Bình Phước công khai nhiều thông tin bất lợi cho người tố cáo

Sở GD-ĐT Bình Phước công khai rộng rãi nhiều thông tin có hại cho người tố cáo - là GV trường THPT TX Bình Long. Ảnh: PV
Sở GD-ĐT Bình Phước công khai rộng rãi nhiều thông tin có hại cho người tố cáo - là GV trường THPT TX Bình Long. Ảnh: PV
Sở GD-ĐT Bình Phước công khai rộng rãi nhiều thông tin có hại cho người tố cáo - là GV trường THPT TX Bình Long. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM