Sở GD-ĐT Hải Phòng chỉ đạo mở cổng trường cho học sinh đi học sớm

Các trường tiểu học không được khóa cổng trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa. Ảnh MD
Các trường tiểu học không được khóa cổng trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa. Ảnh MD
Các trường tiểu học không được khóa cổng trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa. Ảnh MD
Lên top