Số F1 của bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 tại Quảng Bình là 36 người

Trung tâm CDC Quảng Bình kiểm tra sức khỏe và đưa bệnh nhân N từ Minh Hóa về điều trị tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ảnh: CTV
Trung tâm CDC Quảng Bình kiểm tra sức khỏe và đưa bệnh nhân N từ Minh Hóa về điều trị tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ảnh: CTV
Trung tâm CDC Quảng Bình kiểm tra sức khỏe và đưa bệnh nhân N từ Minh Hóa về điều trị tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ảnh: CTV
Lên top