Sợ dịch bệnh lây lan, một khách sạn Đà Nẵng hạn chế nhận khách Trung Quốc

Lên top