Số CMND được thay bằng "số định danh cá nhân" trong nhiều thủ tục

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)