Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Quảng Bình lại tăng cao

Số trường hợp phát hiện dương tính tăng tại Quảng Bình sau khi triển khai xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: LPL
Số trường hợp phát hiện dương tính tăng tại Quảng Bình sau khi triển khai xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: LPL
Số trường hợp phát hiện dương tính tăng tại Quảng Bình sau khi triển khai xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: LPL
Lên top