Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Trà Vinh lập thêm vùng cách ly y tế

Lên top