Số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ thấp nhất 30 ngày qua

Sau chiến dịch xét nghiệm diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng, số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ đang có dấu hiệu giảm nhanh. Ảnh: Tạ Quang
Sau chiến dịch xét nghiệm diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng, số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ đang có dấu hiệu giảm nhanh. Ảnh: Tạ Quang
Sau chiến dịch xét nghiệm diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng, số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ đang có dấu hiệu giảm nhanh. Ảnh: Tạ Quang
Lên top