Số báo đầu tiên mang tên Lao Động

TBT đầu tiên của báo Lao Động Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: TL
TBT đầu tiên của báo Lao Động Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: TL
TBT đầu tiên của báo Lao Động Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: TL
Lên top