TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH:

Sinh viên yên tâm về việc làm khi tốt nghiệp

Đông đảo sinh viên Đại học công nghiệp Quảng Ninh đến với ngày hội việc làm. Ảnh: BM
Đông đảo sinh viên Đại học công nghiệp Quảng Ninh đến với ngày hội việc làm. Ảnh: BM
Đông đảo sinh viên Đại học công nghiệp Quảng Ninh đến với ngày hội việc làm. Ảnh: BM
Lên top