Sinh viên lo phí khám sức khỏe đầu năm - mỗi trường mỗi kiểu

Sinh viên đang lo về các khoản phí đầu năm.Ảnh: Hải Nguyễn
Sinh viên đang lo về các khoản phí đầu năm.Ảnh: Hải Nguyễn
Sinh viên đang lo về các khoản phí đầu năm.Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top