Sinh viên lên ý tưởng về ứng dụng đặt món ăn cho bệnh nhân

Nhóm sinh viên lên ý tưởng về ứng dụng đặt món ăn cho bệnh nhân. Ảnh: TT.
Nhóm sinh viên lên ý tưởng về ứng dụng đặt món ăn cho bệnh nhân. Ảnh: TT.
Nhóm sinh viên lên ý tưởng về ứng dụng đặt món ăn cho bệnh nhân. Ảnh: TT.
Lên top