Sinh viên Kiến trúc bàng hoàng kể lại sự việc nam sinh rơi từ tầng 13

Sự việc khiến sinh viên Đại học Kiến trúc cảm thấy rất bàng hoàng, lo lắng. Ảnh PV
Sự việc khiến sinh viên Đại học Kiến trúc cảm thấy rất bàng hoàng, lo lắng. Ảnh PV
Sự việc khiến sinh viên Đại học Kiến trúc cảm thấy rất bàng hoàng, lo lắng. Ảnh PV
Lên top