Sinh viên Hà Nội: Thủ tướng ơi, chủ trọ đang ăn chặn tiền điện của chúng cháu

Nhiều sinh viên ở Hà Nội bức xúc cho rằng đang bị chủ trọ ăn chặn tiền điện trắng trợn.
Nhiều sinh viên ở Hà Nội bức xúc cho rằng đang bị chủ trọ ăn chặn tiền điện trắng trợn.
Nhiều sinh viên ở Hà Nội bức xúc cho rằng đang bị chủ trọ ăn chặn tiền điện trắng trợn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM