Sinh viên chế tạo ra Robot phun thuốc trừ sâu, xe lăn cho người bại liệt