Sim Viettel bị khóa một chiều, khách tá hỏa đi bổ sung thông tin cá nhân

Nhiều khách hàng Viettel lo lắng vì bị khóa một chiều gọi do chưa bổ sung thông tin cá nhân.
Nhiều khách hàng Viettel lo lắng vì bị khóa một chiều gọi do chưa bổ sung thông tin cá nhân.
Nhiều khách hàng Viettel lo lắng vì bị khóa một chiều gọi do chưa bổ sung thông tin cá nhân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM