Siêu bão số 10 - Doksuri được dự báo mạnh cấp 15, giật cấp 17

Siêu bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.
Siêu bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.
Siêu bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top