"Siết" kiểm soát xe quá khổ quá tải qua địa bàn Bình Định

Quốc lộ 19 mới, đoàn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1. Ảnh: N.Tri
Quốc lộ 19 mới, đoàn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1. Ảnh: N.Tri
Quốc lộ 19 mới, đoàn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1. Ảnh: N.Tri
Lên top