Siết chặt vận tải hành khách vì dịch COVID-19

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của dịch COVID-19 đặc biệt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng. Ảnh ĐT
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của dịch COVID-19 đặc biệt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng. Ảnh ĐT
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của dịch COVID-19 đặc biệt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng. Ảnh ĐT
Lên top