Năm 2020:

Siết chặt quản lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy

Kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý lái xe trước khi xuất bến tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: PV
Kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý lái xe trước khi xuất bến tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: PV
Kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý lái xe trước khi xuất bến tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: PV
Lên top