Thiết lập trạng thái giao thông bình thường mới:

Siết chặt quản lý, kiềm chế tai nạn giao thông

Một vụ TNGT liên hoàn trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Một vụ TNGT liên hoàn trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Một vụ TNGT liên hoàn trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Lên top